Cofttek مخابرات - پودر مکمل های غذایی

از ما پیام بفرست

t1

دکتر زنگ ژائوسن

مدیرعامل و موسس

بنیانگذار ، رهبری اصلی شرکت شرکت ؛ دکترا از دانشگاه فودان در شیمی آلی دریافت کرده است. بیش از نه سال تجربه در زمینه سنتز آلی شیمی دارویی. تجربه غنی در شیمی ترکیبی ، شیمی دارویی و سنتز سفارشی و مدیریت پروژه.

اشتراک

برای دریافت آخرین اطلاعات در مورد شرکت ما مشترک شوید.
شما آخرین اخبار و پاداش ها را دریافت خواهید کرد.